Sociálne prepojenie

Array

User menu

Národopis - použité

Stav knihy: zachovalá, málo čítaná - na niekoľkých stranách pečiatky knižnice (vyradená) - na predsádke vlepené puzdro s pásky Prebal: vyblednutý, po okraji natrhnutý   Slovenské ľudové epické piesne sú obsahom...
Naša cena: 3,00€
Zľava: 9% (0,30€)
Bežná cena: 3,30€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý   Odborný prcovník muzea v Třebochovicích V.Vaclík ve své studii popisuje vznik a vývoj lidového betlemářství od 2.poloviny 18.století, kdy se betlémy z...
Naša cena: 3,50€
Zľava: 10% (0,39€)
Bežná cena: 3,89€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: poškodený, natrhnutý   Schreiberova knižka nie je veľká, no vcelku dostatočne informujúca a tlmočiaca zážitok pohľadu zhora na väčšiu časť známych miest nášho rodného...
Naša cena: 6,50€
Zľava: 11% (0,83€)
Bežná cena: 7,33€
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: bez prebalu   Ľudová architektúra bola vždy úzko spätá s prírodou. Každý región má svoje špecifiká – prírodné ale aj etnické. Autor nás sprevádza zo Záhoria na...
Naša cena: 6,50€
Zľava: 10% (0,73€)
Bežná cena: 7,23€
Tovar je vypredaný
/ Tatran / Čarovné rozprávky slovenského ľudu
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý   Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas II - Výber reprezentatívnych textov je pokusom o čo najúplnejší mozaikový obraz slovenskej čarovnej rozprávky.
Naša cena: 7,00€
Zľava: 10% (0,79€)
Bežná cena: 7,79€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý   Uverejnené štúdie v zborníku Vlastivedné štúdie Gemera 5 iste obohatia príslušné vedné disciplíny z regionálneho hľadiska, ale aj v rámci Slovenska.
Naša cena: 7,50€
Zľava: 10% (0,83€)
Bežná cena: 8,33€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý   Kniha Štrbská svadba je vybudovaná na vlastivedno-etnograficko-folkloristickom základe. Akceptuje a premyslene interpretuje obraz svadobného obradu....
Naša cena: 7,50€
Zľava: 10% (0,83€)
Bežná cena: 8,33€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý   Fotografická publikácia Ester Plickovej o Banskej Štiavnici - Prekrásna príroda, na jednej strane úchvatná vo svojej pôvodnej divokosti, na druhej strane...
Naša cena: 7,50€
Zľava: 10% (0,83€)
Bežná cena: 8,33€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý, po okraji miestami natrhnutý V rozprávaní zo života ľudu prichádza k nám nový literárny žáner: rozprávka, povesť, dráma, anekdota? Všetko obsiahnuté takmer v každom...
Naša cena: 8,00€
Zľava: 9% (0,80€)
Bežná cena: 8,80€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý Dielo nevšednej umeleckej hodnoty, ktorého kvality už dávno preveril čas, obsahuje množstvo povestí, príbehov a geografických postrehov. Kniha podáva farbistý obraz...
Naša cena: 8,00€
Zľava: 9% (0,79€)
Bežná cena: 8,79€
Tovar je vypredaný

Stránky