Sociálne prepojenie

Array

User menu

Slovenský Spisovateľ

Stav knihy: zachovalá, čítanáPrebal: zachovalý V príbehu Vlámanie sa mladý džokej snaží pomôcť svojej sestre v ťažkej životnej situácii. Po riskantnom pátraní odhalí vo svojom najbližšom okolí finančníka bez škrupuli,...
Cena: 999,00€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítanáPrebal: zachovalý Kniha v preklade Štefana Moravčíka obsahuje novely a poviedky: Barón Prášil, Ostro sledované vlaky a Slavnosti snežienok
Cena: 999,00€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý   Podstatnú časť knihy Okamih pravdy tvoria básnické texty, ktoré vznikli v rokoch 1966 - 1976 a boli prvý raz uverejnené vo francúzskom preklade v...
Cena: 999,00€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý, po okrajoch natrhnutý Zbierka poviedok Pánsky flám analyzuje vnútorné pocity a stavy človeka v súčasnom svete. Rieši zložitosť vzťahov muža a ženy v každodennom...
Cena: 999,00€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: bez prebalu   Básnická zbierka Skepsa je poslednou knihou Jána Šimonoviča - bola vydaná posmrtne. Ilustrácia na obálke Albín Brunovský.
Cena: 999,00€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý   Dušanovi Dušekovi vvydal v Slovenskom spisovateli druhú zbierku básní s názvom Príbeh bez príbehu.
Cena: 999,00€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý Manuel Rojas, populárny chilský prozaik, nositeľ Národnej ceny za literatúru, radí sa medzi najvýznamnejších juhoamerických autorov, ktorých dielo predstavuje jeden z...
Cena: 999,00€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: použitá, málo čítaná Prebal: zachovalý   Veľké rozprávačské umenie Thomasa Manna vovádza nás do súkromia rodiny Buddenbrookovcov a predstavuje nám životný štýl, názory a dobové prostredie rodiny,...
Cena: 999,00€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý   Pokus Alberta Marenčina o portrét maliara Júliusa Jakobyho je v mnohých súvislostiach pokus osobitý. Nejde len o ozvláštnenie vonkajšej, formálnej podoby,...
Cena: 999,00€
Tovar je vypredaný
Stav knihy: zachovalá, málo čítaná Prebal: zachovalý Vergiliove Bukoliky stoja i na začiatku našej novodobej slovenskej spisby. Ján Hollý, si pri preklade Bukolík sformoval pravidlá časomiery, v nej zložil číro...
Cena: 999,00€
Tovar je vypredaný

Stránky