Sociálne prepojenie

Array

User menu

Akademie múzických umění

Studie hudební analýzy
Naša cena: 1,53€
Zľava: 9% (0,15€)
Bežná cena: 1,68€
Tovar je vypredaný
Druhé vydání osvědčených skript, ve kterých autor věnuje pozornost základním historickým, společensko-kulturním, materiálně technickým a interpretačním problémům klavírní hry a vývoje hudební literatury pro tento...
Naša cena: 1,66€
Zľava: 9% (0,16€)
Bežná cena: 1,82€
Skripta pro výuku zpěvu adeptů herectví. Dokonalá technika, která zachová zdravý hlas, je pro uměleckou kariéru nezbytností. Při pěvecké výchově není možné nějaké samouctví, v tomto oboru je nutná spolupráce studenta a...
Naša cena: 2,36€
Zľava: 9% (0,23€)
Bežná cena: 2,59€
Tovar je vypredaný
Publikace se snaží nalézt základní vazby mezi vzděláním, praktickým výcvikem a výchovou hudebníka. Na jedné straně usiluje o propojení historických, teoretických a estetických vědomostí žáka s tvořivým rozvojem jeho...
Naša cena: 2,97€
Zľava: 7% (0,22€)
Bežná cena: 3,19€
Tovar je vypredaný
Vybrané kapitoly z dějin baletu od jeho vzniku až po období romantismu. Ojedinělá práce, vycházející z u nás nedostupné zahraniční literatury, kterou přivítají všichni studenti, odborníci, ale i laická veřejnost.
Naša cena: 3,44€
Zľava: 9% (0,34€)
Bežná cena: 3,78€
Tovar je vypredaný
Kniha podává ucelený přehled problematiky tvorby sitcomu v českém televizním prostředí. Soustředí se na vymezení žánru, podává náčrt jeho historie i domácí tradice. Do detailu zkoumá postup při jeho vývoji stejně jako...
Naša cena: 3,73€
Zľava: 9% (0,37€)
Bežná cena: 4,10€
Tovar je vypredaný
Slovník obsahuje vybraná hesla z oblasti hudební akustiky a hudební elektroniky. Hudebně akustická hesla obsahují verbální vysvětlení nejzákladnějších pojmů a jevů z této oblasti. Hesla z hudební elektroniky jsou...
Naša cena: 4,10€
Zľava: 9% (0,40€)
Bežná cena: 4,50€
Tovar je vypredaný
Další z řady skript katedry výchovné dramatiky DAMU, v nichž autorka vede čtenáře k tvorbě scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Po té, co se věnuje jednotlivým pojmům, jako je „situace“ „příběh“, „příběhové...
Naša cena: 4,83€
Zľava: 7% (0,36€)
Bežná cena: 5,19€
Publikace přináší základní rozdělení digitálních kamer s vysokým rozlišením. Text je koncipován z pohledu produkčního, zamýšlí se nad efektivností jednotlivých digitálních řešení jak z hlediska estetického tak...
Naša cena: 5,03€
Zľava: 7% (0,38€)
Bežná cena: 5,41€
Tovar je vypredaný
Známý odborník napsal učebnici určenou pro všechny studenty i širší okruh zájemců, kteří se zabývají nebo alespoň přicházejí do styku se scénickou či filmovou hudbou a potřebují něco vědět o možnostech jejího využití v...
Naša cena: 5,05€
Zľava: 8% (0,41€)
Bežná cena: 5,46€
Tovar je vypredaný

Stránky