Sociálne prepojenie

Array

User menu

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
Predajcom je internetový obchod s knihami a filmami www.fiboo.sk, ktorý je registrovaný pod obchodným menom:
Ing.Edmund Safanovič – FIBOO.SK
IČO: 46282475
 
-         Objednávanie
-         Stornovanie objednávky
-         Cena
-         Spôsob platby
-         Dodacie podmienky a lehoty
-         Doručenie a poplatky
-         Záruka – ručí zákazníkovi a nenesie zodpovednosť
-         Reklamácia tovaru / Vrátenie tovaru
-         Osobné údaje a ich ochrana
-         Záverečné ustanovenie
 

Objednávanie
Predávajúci ponúka tovar prostredníctvom internetového obchodu www.fiboo.sk.
Na základe výberu titulu a vloženia do „košíka“ si kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára záväzne objedná tovar. Vyplnený a doručený objednávkový formulár potvrdený zo strany predávajúceho, sa považuje za záväzný pre obe strany. Potvrdením objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi, a zároveň potvrdzuje, že údaje uvedené na objednávke sú pravdivé. Potvrdenie objednávky je kupujúcemu zaslané na e-mailovu adresu, ktorú uviedol pri vyplnení objednávky, alebo v procese registrácie na stránke fiboo.sk
 

Stornovanie objednávky
Objednávku môže kupujúci zrušiť prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, ak ešte nebola z našej strany vybavená. Ak bola objednávka už zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 10 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. Pri odoslaní objednávky si predávajúci uplatní právo na náhradu škody (náklady na poštovné a balné).
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať záväznú objednávku v prípade, ak objednaný tovar je vypredaný, alebo nedostupný. O stornovaní bude kupujúci informovaný neodkladne telefonicky, alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny vám peniaze vrátime najneskôr do 10 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.
 

Cena
Cena titulu je stanovená v eurách a je uvádzaná ako „Naša cena“, ktorá je konečná (nie sme platcovia DPH). Ceny titulov pravidelne aktualizujeme podľa informácii od dodávateľov. Tieto ceny sú uvádzané ako „Bežná cena“ a tá predstavuje odporúčanú cenu v maloobchodnom predaji. Pre zákazníka platí cena označená ako „Naša cena“ a tá je záväzná v čase objednávky (môže zahŕňať zľavu a to až do vypredania zásob, ak nie je v detaile titulu uvedené inak)
 

Spôsob platby
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné a balné) môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
-         v hotovosti na dobierku
-         bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
Predávajúci vystaví ohľadne platby na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu doklad – faktúru, ktorú odošle spolu s tovarom na adresu kupujúceho, a ktorá zároveň slúži ako záručný list a reklamačný doklad.
 

Dodacie podmienky a lehoty
Tovar odosielame v čo najkratšom termíne od spracovania objednávky a podľa toho či sa daný titul nachádza na našom sklade. Informácia o dostupnosti a expedovaní tovaru je uvedená v detaile titulov a znamená, kedy titul odošleme Slovenskou poštou. Dĺžka dodania závisí od dostupnosti titulu u dodávateľa a u niektorých titulov môže byť až 21 dní.
 

Doručenie a poplatky
Tovar odosielame Slovenskou poštou vo forme doporučeného balíka, alebo doporučeného listu.  Cena poštovného závisí od spôsobu platby za tovar.
-         v hotovosti na dobierku – poštovné 3,20€
-         bezhotovostným prevodom – poštovné 2,00€
-         pri hodnote tovaru nad 50€ poštovné neúčtujeme
Uvedené poplatky platia pre odoslanie zásielok v rámci Slovenska.
 

Záruka – ručí zákazníkovi a nenesie zodpovednosť
Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Predávajúci ručí zákazníkovi, že mu dodá tovar v takom množstve a sortimente, aký bol uvedený na objednávke. Predávajúci ručí, že kupujúcemu dodá tovar tak, aby nebol poškodený, nenesie však zodpovednosť za poškodenie spôsobené doručovateľom (ak je obal balíku viditeľne poškodený, zásielku nepreberajte).
 

Reklamácia tovaru / Vrátenie tovaru
Kupujúci je povinný bezprostredne po dodaní tovaru prekontrolovať stav zásielky – v prípade viditeľného poškodenia obalu, odporúčame zásielku nepreberať.
Ak je tovar poškodený, alebo neúplný, informujte nás telefonicky, alebo e-mailom najneskôr do 2 dní od prevzatia zásielky. Pri reklamovaní tovaru, zákazník odošle tovar aj s kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho ako doporučenú zásielku – tovar na dobierku nepreberieme.
Reklamácia sa vzťahuje na chyby spôsobené vydavateľom, alebo dodávateľom – chýbajúce strany, alebo text, chybná tlač a iné. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené zákazníkom – mechanické poškodenie, neodborná manipulácia a iné.
Reklamáciu vybaví predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamačného konania. O výsledku bude zákazník informovaný e-mailom, alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie sa po dohode zákazníkovi vymení tovar, alebo sa mu vrátia peniaze. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený zákazníkovi aj so stanoviskom predávajúceho.
Tovar zakúpený u predávajúceho je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, podľa § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji - zákon č. 108/2000 Z.z.
Pri vrátení tovaru zákazník odošle tovar aj s dokladom o kúpe na adresu predávajúceho ako doporučenú zásielku – tovar na dobierku nepreberieme.
Tovar nie je možné vrátiť, ak je mechanicky poškodený, javí známky užívania, alebo je tovar rozbalený z originálneho balenia.
 

Osobné údaje a ich ochrana
Osobné údaje slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky zákazníka (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby neskoršej komunikácie so zákazníkom (reklamácia, stornovanie objednávky, atď. ). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 

Záverečné ustanovenie
Zmluvné vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim vymedzujú vzájomné práva a povinnosti obsiahnuté v obchodných podmienkach, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré nastali medzi predávajúcim a kupujúcim - (“spotrebiteľom”) sa tieto riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
V prípade absencie úpravy zmluvných vzťahov obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim - (“podnikateľom”) sa tieto radia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 

Prajeme Vám pekný deň v našom internetovom obchode.