Sociálne prepojenie

Array

User menu

Edícia Básnický preklad

 Edícia Básnický preklad zahŕňa 12 zväzkov od roku 1977 po rok 1989. Raz ročne vyšiel nový zväzok prekladov. Opiera sa o silnú prekladateľskú generáciu básnikov, ktorú zastupuje ako prvý Miroslav Válek, ktorý prekladal rôznorodých autorov – od ruských modernistov, po beatnika Corsa a zaujímal sa aj o Verlaina, či Rilkeho. Každý z prekladateľov edície Básnický preklad vložil do svojho prekladateľského umenia záujem o poetiku rôzneho obdobia – antická poézia, francúzski Prekliaty básnici, Ruskí klasici a ďalšie básnické smery a prúdy.

Edícia Básnický preklad vychádzal v pomerne nízkych nákladoch v grafickej úprave Karola Rosmányho.

 

Celkový zoznam kníh z edície Básnicky preklad nájdete na webe infoknihy:

http://infoknihy.blogspot.sk/2016/03/edicia-basnicke-preklady.html