Sociálne prepojenie

Array

User menu

Spoločenské vedy

Výbor z kratších, nicméně po mnoha stránkách pozoruhodných spisků velkého německého myslitele 19. století. Texty zde zahrnuté skýtají četbu zábavnější a časově i volně méně náročnou, než je lektura obsáhlých svazků....
Naša cena: 1,23€
Zľava: 6% (0,08€)
Bežná cena: 1,31€
FILOZOFICKÉ POJEDNÁNÍ JEDNOHO Z PŘEDCHŮDCŮ MODERNÍHO MYŠLENÍ Spisek O vrcholu zření (De apice theoriae, 1464) je posledním dílem velikého renesačního myslitele Mikuláše Kusánského. V jistém smyslu v něm završuje své...
Naša cena: 1,25€
Zľava: 4% (0,06€)
Bežná cena: 1,31€
Tovar je vypredaný
„Tato nevelká kniha je pravým pokladem pro ekonomy, filosofy i politology, kteří se zajímají o vztahy mezi současnou ekonomií a morální filosofií. Profesor Sen ji napsal srozumitelným, břitkým a podnětným stylem a...
Naša cena: 1,25€
Zľava: 4% (0,06€)
Bežná cena: 1,31€
Tovar je vypredaný
Nácvik koncentratívneho uvoľnenia. Metodika zvládnutia stresu a navodzovania prehĺbeného uvoľnenia. Využíva sa ako v psychohygiene, tak aj v liečbe niektorých psychických a psychosomatických porúch. Východisko pre...
Naša cena: 1,57€
Zľava: 9% (0,16€)
Bežná cena: 1,73€
Text se pokouší sledovat prezentaci "antihrdinských rebelantů" navazujících na kultovní motorkový film Divoch z roku 1953.
Naša cena: 2,40€
Zľava: 9% (0,24€)
Bežná cena: 2,64€
Lidská životní zkušenost je od nepaměti poznamenána zlem v jeho nejrůznějších a až radikálních podobách. Jak spojit tuto skutečnost s křesťanskou vírou v dobrého, vševědoucího a všemohoucího Boha? To je i výchozí otázka...
Naša cena: 2,76€
Zľava: 11% (0,35€)
Bežná cena: 3,11€
Tovar je vypredaný
Dějiny ekumenického hnutí. Úsilí o jednotu křesťanských církví. Přehledná práce shrnuje výsledky usilování o jednotu křesťanstva. Informuje o jednotlivých křesťanských církvích, o jejich konfesijních zvláštnostech,...
Naša cena: 2,76€
Zľava: 12% (0,38€)
Bežná cena: 3,14€
Svazek shrnuje 3 filozofické listy a závěrečnou pasáž, v níž autor přibližuje svoji metodu filozofického myšlení.
Naša cena: 2,86€
Zľava: 9% (0,28€)
Bežná cena: 3,14€
Waldenfelsův teologický pohled na křesťanství v postmoderním kontextu - a zároveň na tento kontext z hlediska křesťanství - představuje silnou inspiraci pro všechny hledající, jak křesťany, tak nekřesťany. Hluboký...
Naša cena: 2,96€
Zľava: 11% (0,37€)
Bežná cena: 3,33€
V helénistické době (od 4. stol. př. Kr.) vznikla v egyptské Alexandrii početná židovská kolonie. Mezi vzdělanými Židy tam pak bylo rozvinuto velkolepé překladatelské dílo, které prostředkovalo řečtině nejprve pět knih...
Naša cena: 2,98€
Zľava: 4% (0,13€)
Bežná cena: 3,11€

Stránky