Sociálne prepojenie

Array

User menu

Urban Peter

Na potulkách povesťovou mapou tentoraz zájdeme až za hranice Slovenska a prejdeme tisíce kilometrov najrozľahlejším pohorím Európy. Mohutný oblúk Karpát začína už za Dunajom v Dolnom Rakúsku, ako chrbát pravekého...
Naša cena: 8,10€
Zľava: 9% (0,80€)
Bežná cena: 8,90€
Prijmite pozvanie na nevšednú plavbu po tej legendárnej rieke, čo vyviera priamo spod povesťami opradenej Kráľovej hole, preteká čarokrásnym Horehroním, Pohroním, okolo bájnej Poľany, popod zvolenský Pustý hrad, okolo...
Naša cena: 8,46€
Zľava: 5% (0,44€)
Bežná cena: 8,90€
Aj vrchy majú svoje dejiny. Presvedčí nás o tom pútavo napísaná kronika jedného z národných vrchov Slovákov, ktorú zostavil zanietený prírodovedec, ochranár, spisovateľ a zberateľ ľudovej slovesnosti. „Monografia...
Naša cena: 11,74€
Zľava: 9% (1,16€)
Bežná cena: 12,90€